Kommande böcker (utgivningsperiod kan komma att ändras)

How fascism works
av Jason Stanley
Utkommer vinter 2019

Att se saker med Arendt
av Cecilia Sjöholm
Utkommer höst 2018

Teori om de moraliska känslorna
av Adam Smith
Utkommer höst 2018

Inte en punkt. Snitt i Sonnevis dikt
av Arne Melberg
Utkommer höst 2018

Global security cultures
av Mary Kaldor
Utkommer vinter 2019

Böses denken
av Bettina Stangneth
Utkommer höst 2018

Gryningsvakten (The Dawn Watch)
av Maya Jasanoff
Utkommer vinter 2019

Roms öde
av Kyle Harper
Utkommer vinter 2019

Exakt (The perfectionists)
av Simon Winchester
Utkommer vår 2019

Sexualitetens historia band 4
av Muchel Foucault
Utkommer 2020