fbpx

Böcker

schell1

Föreläsningar om metoden för akademiska studier


85 kr
Medlemspris:66 kr
Inkl moms och frakt

vygot2

Den stora upptäckten. Hur Marx skrev Kapitalet


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

kapitalet31

Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2


180 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Teori för en möjlig socialism


110 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

mattick4

Marx och Keynes


80 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

mandel1

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Introduktion till metoden i Kapitalet


45 kr
Medlemspris:40 kr
Inkl moms och frakt

gershuny4

Sociala innovationer och arbetsdelning


120 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Stat och kapital - om socialstat och statsinterventionism


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

reich3

Psykoanalys och marxism


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Psykoanalys som samhällsvetenskap


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

negt9

Levande arbete -stulen tid


110 kr
Medlemspris:99 kr
Inkl moms och frakt

marc1

Den estetiska dimensionen


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

lissoly55

Fattigdom och kapitalism i det förindustriella Europa


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

husserl18

Fenomenologins idé


165 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Arendt villkor

Människans villkor. Vita activa


240 kr
Medlemspris:215 kr
Inkl moms och frakt

fichte65

Första inledningen till vetenskapsläran. Vägen till ett saligt liv.


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

hegel84

Förnuftet i historien


70 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

krause6

Nomadfilosofi. Aktuella tendenser i fransk filosofi


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

Bengtsson15201

Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi


149 kr
Medlemspris:130 kr
Inkl moms och frakt

olofss4

Urfantasin och ordningen. Om begäret, det heliga och det moderna samhället.


125 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Ernst Bloch – en introduktion


85 kr
Medlemspris:66 kr
Inkl moms och frakt

hilton7

Övergången från feodalism till kapitalism


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

makt5

Tid är makt ? tid är pengar


90 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

kosik9

Det konkretas dialektik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

skrifter4

Filosofiska skrifter


230 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt