fbpx

Politiken

ISBN:91-7081-129-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2:a uppl. 2003, Paul Åströms förlag, 243 sidor hft
  • Översättning: Karin Blomqvist
260 kr
Medlemspris:238 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • "Aristoteles "Politiken" är en utläggning om statskonsten, dess teori och praktiska utformning. I den version som finns bevarad består skriften av åtta huvudindelningar, så kallade böcker. Här behandlar Aristoteles frågan om hur man skall organisera statens affärer, och med stat menas en grekisk polis, den typ av statsbildning som övervägde under hela det klassiska Greklands storhetstid fram till omkring år 300 f Kr. En polis var en oberoende stat (något som Aristoteles själv betonar), med en tättbebyggd del, staden, och den den omgivande landsbygden. Den styrdes av lagar och förordningar och dess kärna utgjordes av politai, kåren av medborgare. Politiken skrevs som ett inlägg i den dagsaktuella debatten för mer än tvåtusen år sedan, men är ett verk av utomordentlig betydelse för oss. Vi kan knappast föreställa oss de senaste tvåhundra årens utveckling utan den inspiration som Aristoteles idéer har inneburit, förmedlade av senare tiders tänkare. Skriften föreligger nu för första gången i fullständig svensk översättning. För egen del vill anmälaren åberopa en recensent i Göttingische Gelehrte Anzeigen 1-2, 1994. Han brer ut sig på 24 sidor om en översättning av Politiken ... för att slutligen sammanfatta: »This ... book towers over any suggestion or criticism». Samma omdöme må gälla Karin Blomqvists verk. När merparten av de böcker som under de senaste året givits ut på den svenska marknaden försvunnit in i glömskans mörker kommer hennes storartade version av Politiken att länge lysa än med oförminskad glans." Sture Linnér, Allt om böcker