fbpx

Visa alla 3 produkter

Bauman-109-17

På spaning efter politiken


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


215 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Välfärdstjänstearbetet. Dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-sociologiskt perspektiv


210 kr
Medlemspris:185 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Phillips-115-637

Filosofi - en presentation. Skepticismens utmaning


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Mazower5

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia


250 kr
Medlemspris:225 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Merleau-Ponty omslag 2018

Kroppens fenomenologi


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Habermas-125-36

Den postnationella konstellationen


170 kr
Medlemspris:149 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Anderson-123-79

Postmodernitetens ursprung


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bartilsson-121-02

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bachtin-21-945

Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten


210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Derrida8

Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen


189 kr
Medlemspris:169 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171731135

Att bli respektabel


215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Wright-127-x2

Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735065

Brottsoffret i skolan
Professionellas berättelser om ungdomars utsatthet


210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171731265

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Wallerstein6

Öppna samhällsvetenskaperna. Rapport från Gulbenkian-kommittén ...


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Amin8

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Ignatieff61

Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet


180 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Maskuliniteter


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Herlitz9

Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171731289

En teori om rättvisa


290 kr
Medlemspris:260 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr