fbpx
Ingen bild har valts

Konstruktionen av den sociala verkligheten

ISBN:91-7173-102-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 1999. 256 sidor, hft
  • Översättning: Staffan Ahlin
200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • John Searle, en av samtidens mest betydelsefulla språkfilosofer, undersöker i Konstruktionen av den sociala verkligheten vad vår värld egentligen består av. Pengar, äktenskap, egendom, styrelseskick - det är alltsammans fenomen som existerar endast i kraft av mänskliga överenskommelser, de har en objektiv existens endast eftersom vi tror på att de existerar. Det är sådana fenomen som utgör den så omdiskuterade, och ofta missförstådda, kulturella och samhälleliga verkligheten. Vi lever i den enda värld som finns, men denna värld består av fenomen som beskrivs av såväl naturvetenskaper som fysik och kemi som av samhällsvetenskaper som psykologi, sociologi och ekonomi. Den fråga som Searle försöker besvara i Konstruktionen av den sociala verkligheten är följande: Hur kommer det sig att vi människor kan frambringa en objektiv samhällelig verklighet? Searle beskriver hur våra handlingar i själva verket uppvisar en förbluffande metafysisk komplexitet. Ändå tycks de samhälleliga institutionerna bestå endast tack vare konventioner och gammal vana. Konstruktionen av den sociala verkligheten frilägger dessa institutioners karaktär och logiska strukturer. John R. Searle är professor i filosofi vid University of California, Berkeley.