fbpx

Den omstridda globaliseringen

ISBN:91-7173-177-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 182 sidor hft
  • Översättning: Tore Winqvist
200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Hur djupt och i vilken utsträckning håller världen på att förändras genom globala krafter och processer, det vill säga genom vad som brukar kallas globalisering? Det är en av dagens centrala stridsfrågor. David Held och Anthony McGrew går igenom debatten mellan »globalisterna» och de som anser att talet om globalisering är överdrivet, »globaliseringsskeptikerna». Författarna börjar med att klarlägga själva begreppet globalisering och granskar sedan argumenten för och emot globaliseringen på vart och ett av de områden som dominerar den offentliga och den akademiska debatten: nationalstatens roll, den nationella kulturens öde, världsekonomins funktionssätt, den roll som global styrning spelar, hur omfattande den globala ojämlikheten är samt de etiska grundvalarna för politisk samlevnad och en global ordning. Boken beskriver de olika politiska reaktionerna på globaliseringen, analyserar olika idéer om övernationell politisk styrning och skisserar till slut en egen kosmopolitisk vision Boken är ett resultat av ett mångårigt arbete med globaliseringsfrågan. Kortfattat och pregnant förmedlar författarna synpunkter och analyser som de utvecklat i en rad tidigare arbeten, bl.a. i den stora boken Global Transformations (1998), som blivit ett standardverk om globaliseringen.