fbpx

Böcker

Lukes92

Maktens ansikten


215 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt

killem6

Varför inte döda dem allihop?


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Dylan5

Bob Dylan


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Gombrich26754

En liten världshistoria


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Eliade27291

Heligt och profant. Om det religiösas väsen


196 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

Jenkins27128

Konvergenskulturen. Där gamla och nya medier kolliderar


230 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt

Blanchot23164

Katastrofens skrift


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

Steingart26375

Välståndskriget. Hur makt och rikedom omfördelas i världen


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

Sen25006

Identitet och våld. Illusionen om ödet


215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

Englund24917

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.


265 kr
Medlemspris:235 kr
Inkl moms och frakt

Stensson24542

Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Fletcher242x8

Den unge författarens verktygslåda


65 kr
Medlemspris:55 kr
Inkl moms och frakt

Schuster24625

Profession och existens


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Lidskog24706

Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle


235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Habermas25698

Mellan naturalism och religion. Filosofiska uppsatser.


190 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Butler24847

Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion


235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Bauman255281

Flytande rädsla


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Forst25831

Rätten till rättfärdigande


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

Gustavsson254535

Bildningens förvandlingar


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin2804

Rabelais och skrattets historia


275 kr
Medlemspris:239 kr
Inkl moms och frakt

Stiglitz25905

Fungerande globalisering


245 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

elster_liten8

Förnuft och rationalitet


100 kr
Medlemspris:84 kr
Inkl moms och frakt