fbpx

Striden mellan fakulteterna

ISBN:9789171736062
2020. 232 s. Häftad. Utkommer i september
Översättning: Jim Jakobsson, Svenja Hums och Mats Leffler
245 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • "Striden mellan fakulteterna" är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten. Han argumenterar för att den filosofiska fakultetens traditionella ställning som den "lägre" fakulteten måste upphöra. Denna fakultet har enligt Kant en oinskränkt forsknings- och lärofrihet och kan också kritisera de "övre fakulteterna". Men "Striden mellan fakulteterna" har inte bara intresse som en universitetspolitisk skrift. Delen om striden med den teologiska fakulteten följer upp Kants tidigare skrift om "Religionen inom det blotta förnuftets gränser" och i delen om striden med den juridiska fakulteten ställer Kant – i ljuset av den franska revolutionen – den historiefilosofiska frågan om huruvida mänskligheten framskrider till det bättre.