fbpx

Text och drama

ISBN:978 91 7173 2873
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009 s. Häft.
  • Översättning: Anna Sörmark
208 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ett viktigt syfte för skolans litteraturundervisning är att vidga elevernas syn på egna och andras erfarenheter. Vi går in i karaktärernas liv, känner med dem, tänker med dem och oroar oss över de val de står inför. Med dramat får de verktyg att genomleva litterära texter. Det kan vara i form av rollspel eller genom att låta karaktären intervjuas i den heta stolen, genom att gestalta tysta scener eller genom att arbeta med diskussionsdramer. I rollspelet får eleven möjlighet att se problemen utifrån karaktärens perspektiv och kan på ett fruktbart sätt närma sig honom/henne och på så sätt utforska de dilemman som han/hon står inför och även prövade lösningar författaren skapar. Dramat låter läsaren träda in i och se på världen utifrån ett annat perspektiv än det egna. läsning i kombination med drama ger elevernamöjlighet att dra slutsatser och engagera sig emotionellt och på så sätt ta en personlig ståndpunkt i de frågeställningar boken reser. Jeffrey D. Wilhelm har under många år ndervisat elever och studenter. Han har skrivit ett tiotal böcker och är nu ansvarig för Boise State Writing Project. I denna bok beskriver han olika sätt att med dramats hjälp närma sig den skönlitterära texten. Boken ger en rik översikt över olika strategier som kan fördjupa läsningen och reflektionen kring texter.