fbpx

Pengarnas frihet - finanskrisens politiska ekonomi

ISBN:978 91 7173 2859
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009, 256 sidor hft
  • Översättning: Jim Jacobsson & Sven-Erik Torhell
206 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
 
  • De astronomiska penningsummorna överstiger föreställningsförmågan hos alla deltagare i det finansspekatakel som den senaste tiden utspelats inför en förlamad politisk offentlighet. Osedvanligt snabbt har räddningspaket satts ihop. Marknadsfundamentalismen har fått en knäck och keynesianismen på nytt kommit till heder. Men vad är det egentligen som skett? Och handlar det om något mer än en finansmarknadskris? I denna bok medverkar författare som inte tillhör ekonomskråets huvudfåra. Som kritiker av läran om jämviktsskapande marknader analyserar de finanskriser som systemkriser. Texterna är både teoretiska och empiriska. De visar att det inte handlar om en ren penningkris eller om sviktande moral utan om en djupgående kris för det rådande ekonomiska systemet, som står inför utmaningar som klimatförändringar, en energi- och försörjningskris och en ojämlik fördelning av nationernas och världens rikedom. Wolfgang Schmidt är doktor i politisk ekonomi och har varit verksam i bland annat Equador. Innehåll Wolfgang Schmidt Pengarnas frihet Del 1 Elmar Altvater och Birgit Mahnkopf Den tygellösa världsmarknaden Elmar Altvater och Birgit Mahnkopf Den allestädes närvarande penningfetischen, den globala finanskrisen och ropen på reglering Elmar Altvater Monetär osäkerhet Del II Frédéric Lordon Finanskrisens mekanik Elmar Altvater Inflationär deflation Elmar Altvater Finanskrisen 2008 Frédéric Lordon Dagen då Wall Street blev socialistiskt Heiner Flassbeck och Friederike Spiecker I spargrisens buk