Böcker

elster_liten8

Förnuft och rationalitet


100 kr
Medlemspris:84 kr
Inkl moms och frakt

jonas5

Ansvarets princip


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Jonasdottir18816

Kärlekskraft, makt och politiska intressen


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

9789171734648

Den sekulära staten under belägring. Religion och politik i Europa och USA


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Jordan225x44

Sex, pengar och makt. Om det kollektiva livets omvandlingar


200 kr
Medlemspris:173 kr
Inkl moms och frakt

Jordheim26x3

Läsningens vetenskap. Utkast till en ny filologi


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Jullien-22-777

En vis är utan idé


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

kafka7

Dagböcker 1910?1923


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor203962

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

9789171735577

Globala säkerhetskulturer


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

Grund7

Grundläggning av sedernas metafysik


100 kr
Medlemspris:82 kr
Inkl moms och frakt

Kant26443

Om pedadogik


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

9789171735393

Om den eviga freden


220 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

karlsohn_1504

Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

91717340376

Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter


190 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

9789171734679

Universitetets idé-
Sexton nyckeltexter


280 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt

919787173433457

Visuella arenor och motsägelsefulla platser


265 kr
Medlemspris:240 kr
Inkl moms och frakt

Mosaik-174-156

Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

kemp4

Emmanuel Lévinas - en introduktion


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

Kemp23304

Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet


200 kr
Medlemspris:173 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kittler-24-37

Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

97891979948662

Gestalterna


160 kr
Medlemspris:133 kr
Inkl moms och frakt

Koselleck20125

Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

kosik9

Det konkretas dialektik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

9789171735331_2

Efter Europa


210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt