fbpx

Böcker

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

9789171734310l2

Religion utan gud


200 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

Eagleton-154-792

En essä om kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Eder3

Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Från myt till ironi. Hur kognitiva verktyg formar vår förståelse


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

einstein7

Relativitetsteori


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

ahlin98

Läs mig som läser er


208 kr
Medlemspris:182 kr
Inkl moms och frakt

Eliade27291

Heligt och profant. Om det religiösas väsen


175 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

9789171734938_7

Depressiv kärlek.
En social patologi


220 kr
Medlemspris:182 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Englund24917

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.


256 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

englund_661_liten7

Utbildning som medborgerlig rättighet


250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

englund_la776raren_1501

Föreställningar om den goda läraren


230 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

eoeriksen7

Kommunikativt ledarskap. Om styrning av offentliga institutioner


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Eriksen19624

En författning för Europa?


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till centralhospitalet


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

winman_coverv3_liten2

Learning to fly


224 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

917173421181

Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv


230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

9789171735249

Digital humaniora.
Humaniora i en digital tid


230 kr
Medlemspris:203 kr
Inkl moms och frakt

fann2

Ludwig Wittgenstein - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

fanon8

Svart hud - vita masker


170 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

9789171734365

Manifest för en ny realism


190 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

ferry3

Nya ekologiska ordningen


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

fichte65

Första inledningen till vetenskapsläran. Vägen till ett saligt liv.


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

9789171735256_2

Testosteron rex.
Myten om våra könade hjärnor


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt