fbpx

Hunden i kult och religion

ISBN:978 91 7173 291 0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009. 163 s. Häft.
200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Hunden och människan har följts åt sedan urminnes tider, något som har varit till fördel för båda arter. Hunden har fått skydd och föda, samtidigt som den kunnat sprida sig över hela jorden. Människan har förstått att använda hunden för en rad ändamål, bl.a. har den fått vakta hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit sällskap och förnöjelse, samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och köttreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. De många handa sätt på vilka hunden har ingått i människans världsbilder vittnar om den komplexitet som kännetecknar banden mellan tamdjuret och dess ägare. Hunden i kult och religion belyser hundens roll i kult och trosföreställningar under skilda epoker och i olika religiösa traditioner. Här finns uppsatser om hunden i antikens kult, om hunden i fornnordisk och germansk religion, om hunden i samiska föreställningar, om hunden i muslimsk berättartradition, om hunden i en negativ propagandatradition mellan kristendom/väst och islam samt om sorgen när den egna hunden dör. Boken är ett resultat av ett »hundseminarium» med forskare från Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Uppsala Universitet. Den har sammanställts av Jenny Berglund och Ingvar Svanberg, verksamma som lektorer vid Södertörns Högskola.