fbpx

Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar

ISBN:91-7173-081-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 1998. 212 sidor, hft
  • Översättning: Joachim Retzlaff
180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ulrich Becks bok "Vad innebär globaliseringen?" är en klargörande introduktion till globaliseringsdiskussionen och reder ut dess snårigheter, mångtydigheter och olika dimensioner. Beck vill varna för de många teoretiska fallgroparna på området, men framför allt vill han ge politiska svar på globaliseringen. I centrum för boken står de båda svåra frågorna: Vad innebär globaliseringen? Hur är det möjligt att gestalta den politiskt? Ulrich Beck är professor i sociologi vid universitetet i München och Distinguished professor vid London School of Economics.