fbpx

Böcker

Held7

Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi.


255 kr
Medlemspris:225 kr
Inkl moms och frakt

moland23

Mellan konst och vetande


189 kr
Medlemspris:169 kr
Inkl moms och frakt

cohen1

Det civila samhället och den politiska teorin


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

taylor366

Identitet, frihet och gemenskap


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

monk4

Ludwig Wittgenstein – geniets plikt


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

filosofi1

Filosofins historia


304 kr
Medlemspris:280 kr
Inkl moms och frakt

bolz78

Walter Benjamin – en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

skinner7

Niccoló Machiavelli - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

plant35

Modernt politiskt tänkande


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

habermas21

Samhällsvetenskapernas logik


215 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

chaib26

Strömmar i tiden. Ungdomens livsvillkor i en föränderlig värld


200 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

hansen14

Hannah Arendt. Politik, historia och medborgarskap


215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

TaylorMang43

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

marx9

Människans frigörelse


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

fovet8

Europeiska filosofier


190 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

burke21

Samtalskonstens historia


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

wiggershaus5

Theodor W Adorno - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

vygotskij87

Fantasi och kreativitet i barndomen


155 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

warnke4

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft


210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

burke14

Annales-skolan - en introduktion.


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

sartre9

Egots transcendens


89 kr
Medlemspris:75 kr
Inkl moms och frakt

Fraser191129

Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och erkännande


220 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

lukas94

Goethes Faust


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nikomachiska etiken


220 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt