fbpx

Politisk styrning och demokrati

ISBN:978-91-7173-358-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 204 sidor. Hft.
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Politisk styrning och demokrati ger ett historiskt och socio­logiskt perspektiv på något som sällan undersökts; den uttalade och outtalade arbetsgivarpolitik som präglat politiskt styrda offentliga organisationer. Offentligt anställda ses ofta som ett instrument för den politiska maktens vilja. Det må vara absolutistiska kungars vilja eller fullt utvecklade liberal-demokratiska staters värderingsdrivna politiker som arbetar på medborgarnas upp­drag. Att offentligt anställda ska kunna framföra synpunkter på verksamhetens mål, former och villkor förblir ”orimligt”, ”omöjligt” eller ”ointressant” i den idévärld som boken undersöker. ”Politik” ställs mot ”administration”. Demokratisk styrning av offentlig förvaltning mot demokrati inom förvaltningen.  Genom sitt breda historiska perspektiv kastar boken nytt ljus över modeströmningar som de senaste decenniernas ”New Public Management” och marknadstänkande. Rolf Å. Gustafsson är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och har publicerat ett stort antal artiklar och böcker om framförallt välfärdstjänsternas villkor, historia och förändring.