fbpx

Oumbärliga samtal.
Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

ISBN:9789171736048
2020. 218 s. Danskt band. Utkommer i september
245 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
 • Kunskap spelar en central roll i en demokrati. Demokratin förutsätter ju välunderrättade medborgare och ett kvalificerat offentligt samtal. Det är därför frågan om hur vi värderar, hanterar och förmedlar kunskap är så viktig – och kanske viktigare än någonsin förr.

  Man talar ofta om politikens och mediernas påverkan på offentligheten, men i antologin Oumbärliga samtal är det i stället de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskarnas roll – och faktiska ansvar – som står i fokus. Vilka problem och möjligheter har vetenskaplig kunskapsspridning i dag? Hur har förutsättningarna för kunskapsförmedlingen förändrats över tid? Hur kan dagens kunskapsförmedling bidra till att demokratin bevaras och vidareutvecklas?

  Antologiförfattarna – Sverker Gustavsson, Anna Victoria Hallberg, Johannes Heuman, Urban Lundberg, Sharon Rider, Jenni Sandström, Sten Widmalm och Johan Östling – närmar sig den här kunskapsproblematiken utifrån olika erfarenheter och analytiska perspektiv. Detta är särskilt angeläget i en tid då inte bara forskar­världen och det omgivande samhället glider isär alltmer. Även akademin är splittrad och samtalen mellan forskare blir mer polariserade och mindre konstruktiva. Antologin avslutas med en essä där Kay Glans kritiskt granskar det oumbärliga samtalets motkrafter.

  Bokens författare är verksamma inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och publicistik, med särskilt intresse för kunskapsförmedling och utbildningsfrågor. Bidragen har genomgått så kallad dubbelblind referentgranskning.


  Boken innehåller följande bidrag:
    
  – Kunskapsförmedlingens dilemma i svensk offentlighet. En introduktion (Johannes Heuman, Jenni Sandström & Sten Widmalm)   

  – Saklighet, konsekvens, autonomi. Tankar om sambandet mellan journalistikens och kulturvetenskapernas legitimitetskris (Sharon Rider)    

  – Hur demokratin överlever (Sverker Gustavsson)    

  – Ädla lögner. Sanningssökande och relativism (Anna Victoria Hallberg)
     
  – Offentlighetens kunskapsarenor. Historiska reflexioner över samtiden (Johan Östling)    

  – Fragmentering och kris? Humanioras status och ställning i samhällsdebatten speglad genom Under strecket (Urban Lundberg)

  – Efterord. Vem får säga vad? (Kay Glans)