fbpx

Kris i bostadsfrågan.
För en solidarisk bostadspolitik

ISBN:9789171736802
2023. 316 s. Danskt band
260 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Under de senaste decennierna har fastighetsägare, byggbolag, banker och riskkapitalister tjänat enorma summor på bostäder, medan andra förlorat sina hem eller sett sina bostads­kostnader öka kraftigt. Den sociala bostadspolitiken har övergivits, hemlösheten har ökat och bostadsstandarden har försämrats. Samtidigt har det finansiella systemet blivit centrerat kring en bolånespiral som har gjort hushållen och den svenska ekonomin otroligt sårbara.

    Sverige behöver ett nytt, socialt och klimatanpassat bostads­system, men ett sådant kan bara åstadkommas genom radikala förändringar. Utifrån en gedigen genomgång av över hundra års svensk bostadshistoria analyserar "Kris i bostadsfrågan" orsakerna till och konsekvenserna av att bostadens bruksvärde helt har kommit att överskuggas av dess bytesvärde, och föreslår hur den pågående krisen – med radikala förändringar i politik, finans och byggande – skulle kunna demonteras och utgöra grunden för ett nytt bostadssystem, där alla människors behov av ett hem står i centrum.

    Forskarkollektivet Fundament består av Dominika V. Polanska (Södertörns högskola), Åse Richard (Uppsala universitet), Ståle Holgersen (Örebro universitet), Timothy Blackwell (Uppsala universitet), Maria Wallstam (Upp­sala universitet), Hannes Rolf (Stockholms universitet).

    DSC01360