fbpx

Varför inte socialism? och Om den egalitära rättvisans valuta

ISBN:978-91-7173-417-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2013, 164 sidor. Hft.
  • Översättning: Joel Nordqvist
160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt
 
  • G. A. Cohen (1941–2009) var en vår tids mest framstående politiska filosofer. Han lämnade skarpsinniga bidrag till den debatt om förhållandet mellan rättvisa och jämlikhet som utspelat sig i kölvattnet av Rawls epokgörande rättviseteori. I denna bok ställer han i en föredömligt enkel och precis text frågan om socialismens egalitära ideal är önskvärda och möjliga att infria. Han utgår från exemplet med en campingtur där alla förhåller sig till varandra som jämlika medlemmar av gemenskapen. Ingen skulle gilla att man började förhandla om vem som ska betala vad till vem för t ex fisken som fångats. Men skulle campingturens egalitära normer vara önskvärda och möjliga att tillämpa i samhället i stort? Bokens andra, mer fackfilosofiska bidrag, är Cohens inflytelserika artikel om jämlikhetens ”valuta”. Om vi bör eftersträva jämlikhet, vad är det då vi bör eftersträva jämlikhet i?