fbpx

Utbildning som medborgerlig rättighet

ISBN:978-91-7173-340-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 387 s. Hft.
250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt rättighetstänkandet på utbildningsområdet. De behandlar frågeställningar som: * Hur har de internationella konventionstexterna om föräldrarätten respektive barns rätt till utbildning tolkats och använts i Sverige? * Vad betyder den förstärkta föräldrarätten med hänsyn till olika modeller för relationen föräldrar – skola? * Har vi att göra med en generellt sett tilltagande rättslig reglering av skolan? * Vilka är de potentiella motsättningarna mellan föräldrarätten och barns rätt vad gäller utbildning?