fbpx

Undervisning och existens

ISBN:978-91-7173-333-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 256 s. Hft.
245 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Svensk pedagogisk forskning brukar vara anglosaxiskt orienterad. Antologin Undervisning och existens undersöker istället skolans – och lärarens – vardag med hjälp av en hermeneutisk och fenomenologisk tradition. Det är själva undervisningen – och lärarens ”tysta kunskap” på området – som genomgående står i fokus i texterna. Författarna ställer en rad centrala undervisningsfrågor, exempelvis: Om det inte är möjligt för lärare att överföra sina egna erfarenheter till eleverna, hur kan och bör då undervisning utformas? Hur går det till när elever med grava läs- och skrivsvårigheter övervinner sitt motstånd? Vad händer egentligen under ett betygssamtal? Blir en lärare bättre på att undervisa av att gå kurser i personlig utveckling? Hur ser de arbetsallianser ut som lärare och elever tillsammans upprättar i klassrummet? Kan evidensrörelsen rädda den svenska skolan från sämre provresultat? Undervisning och existens rymmer en mycket initierad skildring av nutida skolliv och ger därigenom lärare möjlighet att på djupet reflektera över sina pedagogiska och existentiella arbetsvillkor. Det är dessutom en bok som medvetet använder berättandet som verktyg. Författarna – Silwa Claesson, Tommy Persson, Ilona Rinne, Cecilia Nielsen, Annika Lilja, Susanne Gustavsson, Ulla Andrén och Magnus Levinsson – har samtliga gedigen erfarenhet av skolundervisning och pedagogisk forskning.