fbpx

Töväder

ISBN:978-91-7173-329-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 190 s. Hft.
  • Översättning: Nils-Aage Larsson
233 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Nästa sekelskifte – år 2100 – figurerar ofta i klimatdebatten. FN:s klimatpanel har angivit hur mycket temperatuen kan komma att stiga tills dess och hur mycket havsytan kan komma att höjas. Hundra år – eller nittio, om man ska vara exakt – är en överblickbar tid: många människor som lever idag kommer att finns här då också. Men jordens klimat bryr sig inte mer om vårt sätt att dela upp tiden än en skog eller en öken bryr sig om ett streck på kartan. Klimatforskaren Davis Archers Töväder. Hur våra utsläpp kommer att påverka klimatet under 100000 år anlägger, som undertiteln anger, ett betydligt längre tidsperspektiv. Den koldioxid vi släpper ut idag – släpper ut medan du läser de här orden – har verkligen så långvariga klimateffekter. Archer går också långt tillbaka i tiden, till cykeln med istider och mellanistider och ännu längre tillbaka. Den period med intensiv global uppvärmning för 55 miljoner år sen som kallas PETM (Paleocene Eocene Thermal Maximum) visar vad jordens klimatsystem i själva verket är kapabelt till – vår påverkan förutan. Töväder skiljer sig från andra på svenska tillgängliga klimatböcker genom att den är fokuserad på själva klimatsystemet. Det är alltså inte en bok om uppvärmningens samhälleliga effekter. Archer presenterar på ett begripligt och koncist sätt de faktorer som påverkar, har påverkat och kommer att påverka jordens klimat. Boken är en utmärkt sammanfattning av vad dagens klimatvetenskap vet och inte vet om klimatsystemet. Töväder är ingen apokalyptisk bok. Den är tvärtom väldigt saklig. Saklig och folkbildande. Varje medborgare borde faktiskt veta vad jordens energibalans innebär. Och nej, ifall du undrar: Archer lämnar inga som helst kryphål för så kallade klimatskeptiker. David Archer är professor i geofysik vid University of Chicago.