fbpx

Stad på låtsas. Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins sommarhem 1938-1965

ISBN:9789171734105
  • Utgivningsår och antal sidor: 2013. 366 sidor. Inbunden.
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • \"Du kommer till Sommarhemmet, \'Pojkstaden vid Ålands hav\', som en aktad medborgare i ett litet samhälle, där vi försöker låtsas och leka det som en gång i Din framtid skall bli vardagligt allvar. På Sommarhemmet kan Du inte blott få en trevlig sommarferie, Du får även vara med om en spännande och lärorik lektion i praktisk samhällslära.\" /Ur ”Minneslista för vistelse vid Norra Latins sommarhem”. \"Stad på låtsas\" handlar om ett sommarlovsläger för läroverkspojkar, uppbyggt som ett samhälle i miniatyr. På Norra Latins sommarhem bedrevs under åren 1938–1965 en verksamhet som på flera sätt förde tankarna till ett vanligt samhälle. Här fanns egna radiosändningar, egenbygd telefonväxel, brandkår, sjukstuga, bibliotek, tidning, stadsfullmäktige, domstolsförhandlingar och inte minst ett eget myntsystem. Mynten \"put\" intjänades genom arbete och användes exempelvis till att hyra båtar, betala böter och betala för permission. Denna ovanliga – men tidstypiska – samhälls­simulering blir här föremål för en historiesociologisk analys. Särskilt fokus läggs på de disciplinära tekniker som användes för att frambringa social ordning. Verksamheten var inspirerad av en idé som utvecklats i skolans värld: att elever genom så kallad självstyrelse själva ska ansvara för disciplinen. På sommarhemmet kom denna idé att få en annan innebörd genom att den placerades i ett nytt sammanhang, långt borta från skolans värld. Joakim Landahl analyserar hur detta miniatyrsamhälle organiserades och lyfter fram ett antal centrala byggstenar. Genom att studera synen på arbete, straff, lek, nattliv och relation till det motsatta könet ges inblickar i en mångfasetterad kultur. \"Stad på låtsas\" är en fascinerande studie av ett annorlunda samhälle, som samtidigt ger perspektiv på hur sociala processer går till i mer storskaliga, vuxendominerade samhällen. Joakim Landahl arbetar som forskare i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet.