Sanning och metod (i urval)

ISBN:91-7173-057-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 1997. 214 sidor hft
  • Översättning: Arne Melberg
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • ... hermeneutiken blir i Gadamers händer till en allmän kulturfilosofi och en reflexion över människans villkor. Avsnitt av detta arbete har tidigare funnits utgivna på svenska, men nu har litteraturvetaren Arne Melberg översatt ett fylligare urval och försett det med en inledning om Gadamer och hans tänkande. Melbergs översättning är omsorgsfullt gjord och hans urval är välavvägt. Svante Nordin, SvD