fbpx

Produktion av varor medelst varor

ISBN:978-91-8525-801-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 1985. 136 s. Hft.
  • Översättning: Jan Bohlin, Bertil Fridén och Christina Schmidt
90 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Piero Sraffa (1898–1983) var italiensk nationalekonom och anses med Production of Commodities by Means of Commodities ha grundat den neo­ricardianska skolan. Han ingick även i det informella sällskapet ”Cafeteria group” tillsammans med bland andra John Maynard Keynes, och Ludwig Wittgenstein. Production of Commodities by Means of Commodities publicerades 1960 och med den ville Sraffa lägga grunden till en kritik av neoklassisk ekonomisk teori. Detta åstadkom han genom att rekonstruera vissa idéer hos klassikerna och Marx. Boken utlöste en omfattande debatt, den så kallade Cambridge capital controversy, rörande den neoklassiska kapital- och fördelningsteorin. Senare ekonomer är oense om huruvida Sraffa verkligen tillbakavisar neoklassisk teori. Många post-keynesianer använder sig av hans kritik för att angripa den neoklassiska analysen medan andra anser att de båda går att förena.