fbpx

Postmodernitetens ursprung

ISBN:91-7173-123-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2000. 150 sidor, hft.
  • Översättning: Sven-Erik Torhell
165 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Postmodernitetens ursprung är en lika bitande skarp som perspektivrik redogörelse för hur begreppet postmodernitet uppkommer, sprids och förändras. Boken tar sin början i 1930-talets spanskspråkiga värld och följer begreppets omvandlingar fram till det sena 1970-talet då det genom Jean-François Lyotards och Jürgen Habermas texter kom i allmänt bruk. I centrum av boken står Fredric Jameson, som formulerat den mest övergripande teorin om det postmoderna. Perry Anderson tecknar den intellektuella och politiska bakgrunden till Jamesons analys och skildrar de debatter denna orsakat under 1990-talet. Postmodernismen beskrivs bäst, menar Anderson, som den globala kapitalismens kulturella logik. Han reflekterar avslutningsvis över modernismens utmattning, debatterna kring konstens död och politikens plats i en postmodern värld. Perry Anderson är historiker vid University of California, Los Angeles, och redaktör för tidskriften New Left Review. Hans böcker och artiklar har översatts till tjugo språk.