fbpx

Politikens villkor i den globaliserade världen. En antologi om politikens och de politiska partiernas förädrade villkor

ISBN:978-91-7173-381-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012. 219 sidor. Hft.
  • Översättning: 220
200 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vi lever idag i en alltmer globaliserad värld. Detta innebär en på många sätt öppnare värld, men samtidigt en allt osäkrare sådan. Globaliseringen har medfört ett intensivare utbyte av varor, arbetskraft och kapital, men samtidigt fungerar ekonomin och i synnerhet finansmarknaderna under en allt svagare insyn från demokratiskt valda regeringar. Marknadskrafterna kan därmed sägas ha tvingat politiken på reträtt, och det som återstår förefaller ibland vara en nostalgisk föreställning om den representativa demokratins väsen samt en mängd strömlinjeformade och intetsägande alternativ. Men är detta verkligen sant? Har globaliseringen faktiskt lett till en urholkning av politikens essens och en mer alternativlös värld? Syftet med denna antologi är att presentera olika samhällsvetenskapliga inlägg och reflektioner kring politikens villkor och innehåll i dagens globaliserade värld. boken fäster speciell uppmärksamhet vid de politiska partiernas förändrade förutsättningar men diskuterar även politikens förändring på en institutionell och nationell nivå. Författarna kommer från Finland, Storbritannien och Sverige och representerar ett brett akademiskt perspektiv på globaliseringens problematik.