fbpx

Modernt politiskt tänkande

ISBN:91-7173-022-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 1994. 416 sidor hft
  • Översättning: Gunnar Sandin
225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Författaren, som är professor i statskunskap i Oxford, har skrivit en grundlig och välunderbyggd betraktelse över några av huvudfrågorna i modern politisk filosofi. Han tar upp frågor som ett samhälles behov av en moralisk grund, människosynens betydelse för politisk teori, och innebörden av olika slags friheter och rättigheter. Ett grundtema är följande fråga: Kan en politisk moral som avgör vad statligt tvång får användas till vara oberoende av övertygelserna hos en specifik grupp i samhället? Till största delen framskrider resonemanget genom kvalificerade kommentarer till både klassiska och moderna politiska tänkare. ... Boken står fackmässigt på mycket hög nivå. Sven Ove Hansson