fbpx

Mellan leverans och utbildning

ISBN:9789171732903
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009. 250 s. Häft
250 kr
Medlemspris:225 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Mellan leverans och utbildning undersöker Ninni Wahlström olika uppfattningar om utbildning och deras konsekvenser för utformning av läroplaner och för didaktiska frågeställningar. Hon ger en översikt över det läroplansteoretiska fältets utveckling samt över hur den nuvarande styrningen av skolan har vuxit fram inom svensk offentlig förvaltning. Mot denna bakgrund studeras så hur begreppet lärande uppfattas och praktiseras på den lokala skolarenan inom ett allmänt skolväsende som präglas av mål- och resultatstyrning. Enligt Wahlström har vi att göra med ett spänningförhållande mellan två uppfattningar om lärande: å ena sidan en resultatfokuserad (lärande som leverans), å den andra en relationell och kommunikativ som betonar elevernas utveckling av självförståelse och till medborgare (lärande som utbildning). Ninni Wahlström är lektor vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.