fbpx

Med framtiden i backspegeln. Blackmetal- och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i en senmodern värld

ISBN:91-7173-179-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 302 sidor hft
220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Genom hela människans historia har musiken och religionen gått hand i hand. I det nutida västerländska samhället där den etablerade kristendomen förlorat mycket av sin forna auktoritet, fortsätter religionen i andra former, ofta i samklang med musiken, att fylla en viktig funktion för många människor. Inte minst brukar populärmusiken lyftas fram som en ersättning för eller ny form av religion. Undersökningar gjorda bland svenska ungdomar under 1900-talet har också pekat i den riktningen. Många unga nämner där musiken som något andligt och med religionen förbundet. Med framtiden i backspegeln ger en djupgående och inträngande analys av hur sambandet mellan populärmusiken och religionen ser ut då unga människor själva på ett medvetet sätt använder sig av dessa för att skapa identitet, mål och mening i sina liv. I fokus står black metal- och transkulturen vilka båda präglas just av ett sådant sätt att använda sig av religion i olika former.