fbpx

Maktens ansikten

ISBN:71732767
  • Utgivningsår och antal sidor: Oktober 2008, 208 s. Häftad
  • Översättning: Henrik Gundenäs
215 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Vi talar om makt i en rad olika sammanhang. För det mesta vet vi, eller tror vi oss veta, exakt vad vi menar. I vardagslivet såväl som i vetenskapliga arbeten diskuteras var makten finns, vilken omfattning den har, vem som har mer respektive mindre makt, hur man kan förvärva, motstå, erövra, utnyttja, säkra, tygla, dela, sprida, fördela, utjämna eller maximera makten, hur man kan se till att den fungerar effektivare och hur man kan begränsa eller undvika dess verkningar. Ändå är de som har funderat på frågan inte ense om hur makt bör definieras, uppfattas, studeras och mätas (om den alls kan mätas). Diskussionerna om dessa frågor är oändliga och visar inga tecken på att närma sig en lösning. Makt är vad som kallas ett i grunden omstritt begrepp. I Power: A Radical View gav Steven Lukes för mer än trettio år sedan ett uppmärksammat svar på frågan om hur makt bör förstås och studeras. Denna volym innehåller Lukes nu klassiska lilla bok tillsammans med en introduktion som sätter in den i sitt sammanhang och två nya kapitel där Lukes diskuterar sin ansats i förhållande till senare tiders maktanalyser. Bland annat tar han upp Michel Foucaults inflytelserika arbeten om makt till kritisk granskning. Sitt eget påstående om en maktens tredje dimension – ideologisk hegemoni – försvarar Lukes med invändningen att det bara kan upprätthållas till priset av en dubiös föreställning om ett »falsk medvetande» som döljer människors »verkliga intressen». Boken innehåller dessutom en läsvägledning till den omfattande maktlitteraturen. Steven Lukes är professor i sociologi vid New York University. Tidigare har han varit professor i Oxford, vid Europauniversitetet i Florens och vid London School of Economics. »Ingen som intresserar sig för politik kan kosta på sig att gå miste om denna mästerliga utredning av makt som förmåga.» Ira Katznelson, Columbia University »Liksom den första utgåvan är detta en enastående bok. Den kommer under de kommande trettio åren att förbli en klassisk – möjligen den klassiska – behandlingen av makt på engelska.» Colin Hay, Birmingham University