fbpx

Lifestyle, Desire and Politics. Contemporary Identities

ISBN:91-7173-163-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 243 sidor, hft.
240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Boken består framför allt av bidrag från framträdande brittiska forskare som John Urry, Justin O´Connors, Les Back och Mica Nava plus en artikel från den tyska kultursociologen Nora Räthzel. De personer som är representerade i boken har varit inbegripna i uppbygget av Centrum för kulturstudier i Göteborg och texterna de levererat till denna antologi är n originalbidrag. Antologin rymmer också några bidrag från det framväxande svenska kulturstudiefältet – Håkan Thörn, André Janson, Thomas Johansson och Ove Sernhede. Boken är indelad i två delar. Den första består av sex artiklar vilka framför allt kretsar runt livsstilsanalys, konsumtion, offentlighet, kulturella praktiker och identitet. Den andra delen, bestående av sju kapitel, har fokus på etnicitet, det mångkulturella samhället, musik och hybrida identitetsmönster i ungdomskulturen. Part I: Moulding Identities: Life-stile, Pleasure and Reflexivity Justin O?Connors – Public and Privat in the Cultural Industries Katie Milestone – Creating and Defending Pop Cultural Spaces in the Contemporary City André Janson – Coping with the Pleasure Machine John Urry – Cultures of Mobi-lity Thomas Johansson – What's Behind the Mask? Bodybuilding and Masculinity Barry Richards & Joanne Brown – The Therapeutic Culture Hypothesis Part II: Are We All Margin Now? Difference, Desire and Politics Håkan Thörn – (De-)Constructing the Modern Nation Ann Phoenix – (Re)Construct-ing Gendered and Ethnicised Identities Mica Nava – Wider Horizons and Modern Desire Roger Hewitt – Multiculturalism, Thruth and Justice After the Macpherson Report on the »Inquiry into Matters Arising from the Death of Stephen Lawrence» Les Back – Vocies of Hate, Sounds of Hybridity. Black Music and the Complexities of Racism Nora Räthzel – Living Differences – Ethnicity and Fearless Girls in Public Places Ove Sernhede – Hip Hop and Social Exclusion Amongst Male Immigrants in »The New Sweden». �