Kommunikativt ledarskap. Om styrning av offentliga institutioner

ISBN:91-7173-071-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 1998, 298 sidor hft
  • Översättning: Peter Dükler
210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Välfärdsstaen utsätts idag för starka påfrestningar och är föremål för kritik från många håll. Många klagar på slöseri och felaktig resursanvändning. Det empiriska underlaget för detta slags kritik är ofta svag, men belyser ändå vissa krav på legitimitet. Kritiken utmanar själva grundvalen för den offentliga sektorn. Varför behövs egentligen en offentlig sektor? Vad har den att bidra med som inte marknaden kan tillhandahålla? Ställd inför den sortens kritik råkar de samhällsvetenskapliga förklaringsmodellerna i svårigheter. Det finns ett stort behov av en debatt om den offentliga sektorns normativa grundval och det behövs alternativa analysmetoder. Det är detta behov den norska statsvetaren Erik Oddvar Eriksen vill råda bot på med sin studie.