fbpx

Kan vi leva tillsammans? Jämlika eller olika

ISBN:91-7173-173-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 170 sidor hft
  • Översättning: Kajsa Öberg Lindsten
Slutsåld
220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vi är idag indragna i en dubbel process av globalisering och partikularisering som samtidigt driver oss framåt och isär. Å den ena sidan kan vi se hur traditionella värden och kulturella livsformer upplöses inför trycket av en homogeniserad masskultur. Och å den andra ser vi hur gemenskaper sluter sig inåt i kampen mot influenserna utifrån. Till och med metropolerna, de globala nätverkens platser, består av gemenskaper som är främmande för varandra. Hur ska vi kunna leva tillsammans i en sådan värld? Det är den fråga som den franska sociologen Alain Touraine ställer i denna bok. Han hävdar att om individen under sådana omständigheter ska kunna bevara sin identitet så måste hon utveckla ett personligt livsprojekt. Hon måste bli ett subjekt. Och för att bli ett subjekt så måste hon bli aktör i sin egen tillvaro; hon måste bilda stabila refe-renspunkter i en värld präglad av ständig och okontrollerbar förändring. Touraine undersöker hur denna till synes icke-sociala princip kan användas för att rekonstruera ett socialt liv. Den består i att erkänna att andra också är subjekt som strävar efter personlig frihet. Och den består i att ersätta den gamla föreställningen om demokrati, definierad som delaktighet i allmänviljan, med en ny idé om institutioner som garanterar subjektets frihet och som möjliggör kommunikation mellan subjekt. Endast en sådan ansats kan göra det möjligt för oss att leva tillsammans, jämlika och olika. �Alain Touraine, född 1925, är professor i sociologi vid École des Hautes Études en Sciences Socia-les i Paris.