fbpx

Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsåler

ISBN:91-7173-199-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2004, 266 sidor hft
  • Översättning: Sven Erik Torhell
220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Seyla Benhabib tar i denna bok upp de utmaningar som våra dagars identitetspolitik och kulturkonflikter ställer liberala demokratier inför. Hon vänder sig mot föreställningen om kulturer som distinkta helheter, framhåller deras internt omstridda karaktär och argumenterar för möjligheten och nödvändigheten av »komplexa kulturella dialoger» som löser upp rigida gränser mellan »oss» och »dem». Benhabibs utgångspunkt är en diskursetisk modell, baserad på de två grundnormerna universell respekt och egalitär ömsesidighet, och hon försvarar en deliberativ demokratimodell som det bästa institutionella svaret på de mångkulturella dilemman. Hennes diskussion baserar sig på erfarenheterna av identitetspolitik i olika delar av världen och hon belyser särskilt konflikter kring kvinnors och barns rättigheter. Mot bakgrund av en analys av de förändringar som medborgarskapet idag genomgår i Europa till följd av politisk integration och invandring, reser Benhabib frågan om möjligheterna av ett demokratiskt medborgarskap bortom nationalstaten. Seyla Benhabib är professor i statsvetenskap och filosofi vid Yale University. Av Benhabib har Daidalos tidigare utgivit Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och postmodernism (1994).