fbpx

I trygghetens namn

ISBN:978-91-7173-327-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 376 s. Hft.
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • De senaste decennierna har otrygghet varit ett viktigt och återkommande tema inom såväl politiken som mediedebatten. Nyheter om krig, terrordåd, organiserad brottslighet, mord och naturkatastrofer, klimatförändring och miljöförstöring bidrar till en genuin ovisshet om och kanske också rädsla för framtiden. Samhällsutvecklingen framställs som okontrollerbar eller i bästa fall oförutsägbar, och risken att förlora arbete, bostad och hälsa känns ofta påtaglig. Därför är det också många medier, politiker och företag som investerar och spekulerar i människors behov av trygghet. Denna antologi grans­kar­ en specifik form av arbete för trygghet, nämligen allmännyttans insatser för ökad trygghet i bostadsområden. De genomförs numera ofta i partnerskap med myndigheter och företag. Platsen för studien är Göteborg. Antologins bidrag undersöker vad trygghetsarbetet består i, hur det motiveras och vad det kommit att legitimera. Särskilt intresse ägnas trygghetsarbetets konsekvenser för dem som utestängs från den breda samverkan och kanske i stället betraktas som en källa till andras otrygghet. Bokens redaktör, Ingrid Sahlin, är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Till boken bidrar Ulf Bore­lius, Ingrid Sahlin, Jenny Stenberg, Ulla-Britt Wennerström och Johan Öberg