fbpx

Framsteg, myt, rationalitet

ISBN:91-7173-094-X
  • Utgivningsår och antal sidor: 1997. 192 sidor hft
165 kr
Medlemspris:149 kr
Inkl moms och frakt
 
  • »Uppfattningen om människan som oinskränkt härskare över naturen har blivit en förbannelse, som vilar över vår livsform», skriver Georg Henrik von Wright i denna antologi. Han har skrivit en inledning och dessutom repliker till alla övriga uppsatser i boken. En övergripande fråga är hur vi rationellt kan hantera det faktum att vår livsform tycks utplåna förutsättningarna för människans fortsatta existens på jorden. En viktig utgångspunkt är Georg Henrik von Wrights kulturkritik. Några av de bidragande författarna diskuterar olika typer av »förnuft» och deras begränsningar, bland annat i jämförelse med myter. Det rationella i att vara pessimist ifrågasätts, och alternativa kritiska tidsdiagnoser presenteras.