fbpx

Föreställningar om den goda läraren

ISBN:978-91-7173-383-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012. 306 s. Hft.
SLUTSÅLD
230 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • SLUTSÅLD Finns den goda läraren? Aktuell pedagogisk forskning understryker behovet av didaktisk kompetens hos lärare. Sådan kompetens beror i hög grad på kvaliteten på lärarens interaktion med eleverna, på hur hen förmår använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god, fokuserad lärmiljö i vilken eleverna känner sig sedda och har förtroende för varanda. Men hur har våra föreställningar om den goda läraren formats? Vilka krafter har skapat riktlinjer för och ”bestämt” hur en god lärare ska vara? Varför är bilden av skolan, läraren och lärarutbildningen så ofta negativ? Får lärarna i realiteten förtroendet att utforma undervisningen på ett sätt de tycker är pedagogiskt rimligt? I Föreställningar om den gode läraren får man ett både dagsaktuellt och historiskt perspektiv på frågor av det här slaget. Bidragen belyser bland annat utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och diskussionen om den pedagogiska forskningens vetenskaplighet. Det sätt på vilket medierna satt dagordningen för de senaste decenniernas kritik av den socialdemokratiska utbildningspolitiken i allmänhet och lärarutbildningen i synnerhet ägnas en särskilt ingående analys. \"Föreställningar om den gode läraren\" är ett resultat av det av Riksbanken finansierade forskningsprojektet ”Den goda läraren”. Bokens redaktör, Tomas Englund, är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han har under många år lett forskning på temat utbildning och demokrati.