fbpx

Estetik. En introduktion

ISBN:978-91-7173-307-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 200 s. häft.
  • Översättning: Enel Melberg
220 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Kjersti Bale ger i denna bok en bred översikt av det estetiska tänkandets utveckling från Platon och Aristoteles över Hume, Kant, Burke och Hegel till Heidegger, Dewey och Gadamer. Hon diskuterar föreställningen om konst som representation, idéerna om det sköna och det sublima och frågan om huruvida det finns en standard för att skilja mellan god och dålig smak. Bale förespråkar ett estetikbegrepp som betonar konsterfarenheten, den upplevelse som uppstår i mötet mellan verk och mottagare, hon belyser olika sätt att förstå ett konstverks mening och diskuterar den hela tiden återvändande frågan om intentionalitet, om förhållandet mellan konstnärens avsikt och verkets mening. Dessa konstfilosofiska diskussioner utgör bakgrunden för analyser av dialektiken mellan det moderna och det postmoderna, mellan avantgardet och masskulturen, och av hur konstarterna samspelar med globalisering, kön och teknologi. Genomgående anknyter Bale sina resonemang till exempel från bildkonst, litteratur, film och arkitektur. Boken lämpar sig både som kursbok och som en väg in i det estetiska tänkandet för alla som är intresserade av konst, filosofi och kulturanalys. Kjersti Bale är professor i litteraturvetenskap i Oslo. Hon har tidigare utgivit bl.a. Om melankoli och en studie av Montaignes essäistik.