fbpx

En författning för Europa?

ISBN:91-7173-196-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 258 sidor hft
  • Översättning: Svenja Hums & Tore Winqvist
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I juni i år framlades ett utkast till EU-författning. Detta ska behandlas av den regeringskonferens som i oktober inleddes i Rom. Författningsförslaget reser en rad frågor om EU:s fortsatta utveckling. Vad är en författning och vilka är dess funktioner? Vilket är förhållandet mellan stat och författning? Är en författning ett steg på vägen mot en statsbildning, och i så fall av vilken typ? Håller Unionen på att utvecklas i en mer statlig riktning eller förblir den ett instrument i medlemsstaternas händer? Kan en icke-statlig enhet ha en författning? Vilka är utsikterna för en demokratisering av EU? Vilken roll spelar i detta sammanhang utarbetandet av en författning? Var är folket, det demos som ska styra sig självt? Finns det eller kan det utvecklas ett europeiskt demos ? och så fall vad slags demos? Dessa frågor diskuteras i denna bok av juristerna Dieter Grimm, Joseph Weiler, Ulrich Preuss och G. Frederico Mancini samt av filosofen Jürgen Habermas. Boken är sammanställd av en forskargrupp vid universitetet i Oslo vars medlemmar bidrar med analyser av olika sidor av konstitutionsprocessen i EU. Genom att ge en översikt över författningsdis-kussionens centrala frågor, presentera de huvudsakliga positionerna och belysa författningsprocessens kritiska moment ger boken en bakgrund för den som vill sätta sig in i den nu pågående utvecklingen i EU. Erik Oddvar Eriksen är professor i statsvetenskap vid Europaforskningsprogrammet Arena vid universitet i Oslo. John Erik Fossum är forskare vid Arena och Agustín Menéndez är verksam vid Universidad de León och knuten till Arenaprogrammet.