fbpx

En avhandling om befolkningslagen

ISBN:978-91-7173-365-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012, 192 sidor. Hft.
  • Översättning: Eva Backelin
Slutsåld
220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Thomas Robert Malthus räknas som en av de mest inflytelserika klassiska ekonomerna. I sin berömda En avhandling om befolkningslagen (1798) – som hjälpte Charles Darwin att formulera teorin om det naturliga urvalet – tecknar han en dyster bild av framtiden. Befolkningen ökar med förbättrad levnadsstandard, men näringsutrymmet kan inte hålla jämn takt med befolkningstillväxten eftersom den odlingsbara arealen är begränsad och avkastningen avtagande när ytterligare – mindre lämpad – mark tas i bruk. Till slut nås en punkt då livsmedelsproduktionen inte länge räcker till för att livnära den växande befolkningen. Malthus befolkningsteori slog fel som prognos för utvecklingen i den industrialiserade världen, men den har haft stor betydelse för tolkningen av den förindustriella ekonomiska historien och även för diskussionen om vår tids globala befolkningsutveckling. Med dagens nymalthusianism har perspektivet vidgats till att inte bara gälla möjligheten att livnära en växande befolkning med livsmedel utan också frågan om vilka gränser naturen sätter för en ökande varuproduktion över huvud taget. Detta är första gången En avhandling om befolkningslagen har översatts till svenska i sin helhet.