fbpx

Den dolda handen.
Hur Kinas kommunistiska parti underminerar västliga demokratier och omformar världen

ISBN:9789171736123
Översättning: Joel Nordqvist
2020. 510 s. Inbunden. Utkommer i december
270 kr
Medlemspris:230 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
 • ”Hotet från det kinesiska kommunistpartiet inverkar på alla människors rätt att leva utan fruktan. Många kineser som lever i Väst utgör tillsammans med tibetaner, uigurer, Falun Gong-utövare och Hongkongs demokrati­aktivister måltavlor för kommunistpartiets förtryck och lever i ständigt fruktan. Regeringar, akademiska institutioner och näringslivschefer vill inte stöta sig med Peking av rädsla för att bli ekonomiskt straffade. Denna rädsla är smittsam och giftig. Den får inte bli normaliserad och accepterad som det pris länder måste betala för välstånd.”

  Det kinesiska kommunistpartiet arbetar idag oförtrutet med att omforma världen efter sin egen avbild. Partiet är inte intresserat av någon demokrati. Det ser endast en bitter ideologisk kamp med Väst och delar in världen i dem som kan vinnas över och dem som är fiender. Många politiska eliter och företagsledare har vunnits över till den kinesiska sidan, andra står och vacklar. Genom sin enorma ekonomiska makt och sitt arbete i det fördolda för att vinna inflytande lyckas Kina försvaga globala institutioner, aggressivt angripa enskilda företag och hota yttrandefriheten inom kultursfären och den akademiska världen. Samtidigt är säkerhetstjänster i Väst oroade över intrången i olika kommunikationsnät. På basis av ett minutiöst forskningsarbete blottlägger filosofen Clive Hamilton och sinologen Mareike Ohlberg i denna bok det kinesiska kommunistpartiets undergrävande verksamhet och det hot den utgör mot demokratin.

  Clive Hamilton är professor i Public Ethics vid Charles Sturt University i Canberra. Han är också en känd klimatdebattör och har bland annat skrivit "Den trotsiga jorden. Människans öde i antropocen", som Daidalos gav ut 2019. 2018 publicerades hans bok "Silent Invasion. China's influence in Australia" som rönte stor uppmärksamhet.

  Mareike Ohlberg är expert på kinesisk propaganda riktad mot utlandet och tog sin doktorsgrad vid universitetet i Heidelberg. Hon är senior fellow vid Asien-programmet vid GMF (The German Marshall Fund of the United States).

   

  Clive Hamilton author photo
  © Hardie Grant

   

  Mareike Ohlberg author photo
  © Hardie Grant