fbpx

Därför samarbetar vi

ISBN:978-91-7173-347-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011. 150 s. Hft.
  • Översättning: Eva-Carin Gustavsson
190 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vi har lätt att uppfatta små barn som självcentrerade varelser, men i själva verket är de påfallande samarbetsvilliga. Tvååringar har betydligt lättare att sinsemellan dela upp någonting åtråvärt – några bananer, till exempel – än vad schimpanser har. Det är alltså inte enbart vårt abstrakta tänkande som skiljer oss från våra närmaste släktingar bland djuren, utan också förmågan att samarbeta och att dela intentioner. Schimpanser och andra människoapor är kapabla att samarbeta, men väljer av olika skäl ofta att inte göra det. Det som är naturligt för oss är helt enkelt inte lika naturligt för dem.   Utvecklingspsykologen och primatforskaren Michael Tomasello har genomfört en rad sofistikerade experiment för att belysa de beteendemässiga skillnaderna mellan människobarn och schimpanserochblottläggadeevolutionäragrundvalarna för vår kultur och våra institutioner.   Enligt Tomasello har den mänskliga kulturen två utmärkande egenskaper som inte vore möjliga utan en för arten unik förmåga och vilja till samarbete. Den ligger till grund för den mänskliga kulturens kumulativitet, att människans artefakter och beteendemönster utvecklas och blir med tiden alltmer komplexa, och för sociala institutioner, det vill säga den uppsättning beteendemönster som styrs av olika slags ömsesidigt erkända normer och regler.   Sedan århundraden har två ståndpunkter präglat debatten om människans natur. Å ena sidan uppfattningen att människor är egoistiska av naturen och måste uppfostras till samarbete. Å andra sidan uppfattningen att människan av naturen är inställd på samarbete och av sin omgivning görs till egoist. I Därför samarbetar vi kastar Tomasello nytt ljus över denna gamla fråga.   Boken bygger på föreläsningar hållna vid Stanford University. Tomasello presenterar sin banbrytande forskning och håller upp en spegel för vår något underliga art, den samarbetande och tillitsfulla apan. Hans resonemang kommenteras av fyra andra framstående forskare. Michael Tomasello är sedan 1998 en av ledarna för Max Planck-institutets avdelning för evolutionär antropologi i Leipzig. Han är författare till bland annat The Cultural Origins of Human Cognition (1999) och Origins of Human Communication (2008). År 2010 tilldelades Tomasello Max Planck-priset för sin forskning.