fbpx

Auktoritet

ISBN:9789171735386
2018. Danskt band. 430 sidor.
250 kr
Medlemspris:226 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Auktoritet har stor betydelse för mänskligt samspel och är något vår dagliga tillvaro påverkas av på många olika vis. Men det är samtidigt en undflyende kategori, som ofta kopplas ihop med övertalningsförmåga å den ena sidan och med tvång å den andra, men egentligen är skild från båda. Vilken relation har auktoritet till makt? Vem kan tala eller handla med Auktoritet? Vad är det som gör auktoritet legitim? Och kan man förhålla sig till den? Hur ser spelreglerna ut?

    Den här antologin – ett resultat av en tvärvetenskaplig seminarieserie vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Växjö – har auktoritetsbegreppet i fokus men närmar sig det ur en rad olika ämnesperspektiv, däribland kultursociologiska, religionsvetenskapliga, historiska och pedagogiska. Texterna anknyter till i sammanhanget relevanta teoretiker som Émile Durkheim, Max Weber och Hannah Arendt men visar framför allt på hur olika uttryck auktoriteten har tagit sig genom historien utan att för skull upphöra att vara just auktoritet.

    I boken medverkar: Ella Andrén, Peter Aronsson, Henrik Enroth, Anna Eskilsson, Malin Henriksson, Hans Hägerdahl, Malin Lennartsson, Anna Lund, Stefan Lund, Torsten Löfstedt, Magnus P. S. Persson, Jonas Svensson och Mats Trondman. Samtliga är verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö.