fbpx

Att undersöka världen

ISBN:91-7173-013-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 1995. 120 sidor hft
  • Översättning: Åsa Lindén
150 kr
Medlemspris:135 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I skolbarns undersökande arbete intar faktatexten en central ställning. Men faktatexten är inte en okomplicerad genre. Insamlandet av fakta brukar inte vara så svårt, men att se vad de betyder och hur man på ett personligt sätt förmedlar denna kunskap är fyllt av problem. Man samlar inte data endast för att lägga fakta på hög, utan för att erbjuda möjligheter till omvärdering och tolkning, för att möjliggöra hypotetiska resonemang, för att möjliggöra förutsägelser om det som kanske kommer att ske och för att iaktta de trender eller mönster som informationen kan tänkas avslöja. Faktatexten måste bli strukturerad och få ett inre sammanhang. Donald Graves diskuterar olika sätt att undersöka världen. Han tar upp intervjun, olika slag av observationer, reportaget och hur man kan arbeta med faktatexter. Målet är att barnen på en och samma gång ska skaffa sig en insiktsfull kunskap och förmåga att i tal och skrift finna sin egen röst. Finner man sin egen röst öppnar man också vägen för en fungerande kommunikation.