fbpx
Ingen bild har valts

?Att lyssna med ögat?. Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner

ISBN:91-86320-86-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 1992, 368 sidor hft
170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Peder Sjögren. Namnet har en smått mytisk laddning: den där okände författaren som alla känner till; Svarta palmkronor, spanska inbördeskriget, finska vinterkriget... Nu har han blivit föremål för en avhandling av Peter Forsgren framlagd vid Göteborgs universitet... Forsgrens systematiska genomgångar är infallsrika. ... Forsgren utvecklar resonemang, polemiserar ibland, och bidrar med nya och ibland oväntade infallsvinklar. För det första placerar han Peder Sjögren litteraturhistoriskt. ... Därefter närläser Forsgren de fyra romanerna från 40-talet i kronologisk ordning och lägger olika förstoringsglas över texterna: figuraltolkning, läsaktsteori, Bachtins romanteori mm. Det inte minst anmärkningsvärda resultatet av hans undersökningar är att han visar hur nära Peder Sjögren ligger den ahlinska kristendomsuppfattningen och estetiken. ... Må Peter Forsgrens avhandling bidra till att nya möten med detta väsentliga författarskap kommer till stånd! Lars Nygren, Göteborgs-Posten