fbpx

Böcker

Phillips-115-637

Filosofi - en presentation. Skepticismens utmaning


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Mazower5

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia


250 kr
Medlemspris:225 kr
Inkl moms och frakt

Merleau-Ponty omslag 2018

Kroppens fenomenologi


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Habermas-125-36

Den postnationella konstellationen


170 kr
Medlemspris:149 kr
Inkl moms och frakt

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Anderson-123-79

Postmodernitetens ursprung


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Bartilsson-121-02

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin-21-945

Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten


210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt

Derrida8

Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen


189 kr
Medlemspris:169 kr
Inkl moms och frakt

9789171731135

Att bli respektabel


215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Giddens5

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

Amin8

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Ignatieff61

Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet


180 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Maskuliniteter


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Herlitz9

Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

rawls8

En teori om rättvisa


290 kr
Medlemspris:260 kr
Inkl moms och frakt

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen


169 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

BourdieuIII2

Den manliga dominansen


155 kr
Medlemspris:132 kr
Inkl moms och frakt

BeckRisksamhomslag

Risksamhället. På väg mot en annan mordernitet


239 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt