fbpx

Böcker

Eriksen19624

En författning för Europa?


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kittler-24-37

Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur


235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Pragmatism


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

haberm18142

Den mänskliga naturens framtid. På väg mot en liberal eugenik?


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Deleuze17251

Nietzsche och filosofin


220 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

Touraine17338

Kan vi leva tillsammans? Jämlika eller olika


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Lifestyle16364

Lifestyle, Desire and Politics. Contemporary Identities


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Ingvarsson17842

En besynnerlig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965?70


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Held17763

Den omstridda globaliseringen


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Welin18305

Från nytta till rättigheter. En politisk-filosofisk odyssé


210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt

Honneth18061

Erkännande. Praktisk-filosofiska studier


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt

Derrida18494

Marx spöken. Skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Johansson18732

Freuds psykoanalys. Bd 3. Arvtagare i Sverige. Del 2.


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Jordheim26x3

Läsningens vetenskap. Utkast till en ny filologi


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Sassen-133-49

Gäster och främlingar


210 kr
Medlemspris:185 kr
Inkl moms och frakt

Ihde-147-48

Experimentell fenomenologi


175 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Ignatieff-131-882

Det virtuella kriget. Kosovo och därefter


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

rjsaul2

Den omedvetna civilisationen


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Familjen och nätet


145 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Eder3

Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Konstruktionen av den sociala verkligheten


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

BengtssonFeno7

Fenomenologiska utflykter


200 kr
Medlemspris:185 kr
Inkl moms och frakt