fbpx

Visa alla 3 produkter

Wright-127-x2

Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735065

Brottsoffret i skolan
Professionellas berättelser om ungdomars utsatthet


210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171731265

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Wallerstein6

Öppna samhällsvetenskaperna. Rapport från Gulbenkian-kommittén ...


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Amin8

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Ignatieff61

Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet


180 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Maskuliniteter


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Herlitz9

Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171731289

En teori om rättvisa


290 kr
Medlemspris:260 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen


169 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

BeckRisksamhomslag

Risksamhället. På väg mot en annan modernitet


239 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

97891717348226

Det mörka nätet.
Nedslag i den digitala underjorden


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

descartes_cover2_3

Valda skrifter


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735171

Fyra framtider.
Visioner om en postkapitalistisk värld


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735119

Läsaren Lagercrantz.
Elva författarskap i sällskap med Olof Lagercrantz


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735188

Skolan och digitaliseringen.
Blir utbildningen bättre med digital teknik?


210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171734938_7

Depressiv kärlek.
En social patologi


225 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735164

Status Quo?
En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

97891717349218

Påminnelser. Om böcker, människor och ord


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735126_2

Montessoris pedagogiska imperium.
Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse


280 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735218

Kampen om vetenskapen.
Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era


290 kr
Medlemspris:266 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171735089

Staden och kapitalet.
Malmö i krisernas tid


250 kr
Medlemspris:217 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr