fbpx

Låt alla stenar rulla - lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede

ISBN:9789171734884
2016. 404 s. Danskt band
220 kr
Medlemspris:192 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Detta är en vänbok, av vänner och kollegor, till Professor Ove Sernhede som i över trettio år fungerat som intellektuell inspirationskälla för ungdoms- och kulturforskare. Boken är strukturerad utifrån tre centrala teman i Oves författarskap; "Musik, kultur och läroprocesser", "Segregation och läroprocesser" och "Skola och läroprocesser". Intresset för populärmusik är centralt i Oves författarskap. Flera av de författare som skriver i boken delar Oves intresse. Inte minst gäller det för Oves samarbete med Johan Fornäs och Ulf Lindberg. Deras samarbete resulterade i att introducera brittiska kulturstudier och den tyske teoretikern Thomas Ziehe för Skandinavisk ungdomskulturforskning samt en gedigen, idag klassisk, studie om unga som spelar i rockband. Ett annat spår som varit centralt i Oves författarskap rör urban segregation och det växande utanförskapet bland unga i den urbana periferin. Med inspiration från bland andra Paul Gilroy och Loïc Wacquant, som också medverkar i boken, har Ove utforskat den territoriella stigmatiseringen av unga som växer upp i segregerade förorter. Sedan 2000-talets början har Ove alltmer riktat energi och fokus mot skolan. Det är i skolan som det nya utanförskapet blir som allra tydligast. Den nedmontering av välfärdsstaten som pågått i Sverige sedan 1990-talet sätter därmed sina spår i människors vardagsliv. "Låt alla stenar rulla" är en vänbok, men för de som ännu inte stiftat bekantskap med Ove Sernhedes forskargärning och författarskap kan boken tjäna som en bredare introduktion till kulturstudier kring musik, segregation och utbildning.